Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

Az Erasmus projekt zárása 2018.

A projekt összefoglalása

A szakmai gyakorlaton a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumának 17 tanulója vett részt.

A szakmai gyakorlaton a következő diákok vettek részt: laboratóriumi technikus (8 fő), gépgyártás-technológiai technikus (10 fő) és ipari mechatronikai technikus (10 fő). A diákokkal kettő-kettő kísérőtanár utazott, akik félidőben váltották egymást. Történt egy tervezetten kívüli tanárváltás is.

A szakmai gyakorlatra 2017. október 26 – november 18. között került sor Milánóban, több fogadóhelyen. A laboratóriumi technikus diákok a Farmacia Metalla (PIC: 910461789), és Farmacia Umbrianál (PIC: 910462371) voltak. A diákok megismerkedhettek a gyógyszertári munkával.

A gépgyártás-technológiai technikus és a mechatronikusok a Dolphin Soluzioni Informatiche (PIC: 916991150), Castellanza Engeneering Srl. (PIC: 929791949), Auto Cinque Srl. (PIC: 933722195) cégeknél voltak.

A tanulók mindenhol egy műszakban dolgoztak, és volt egy csoport, akik távoktatásban részesültek.

A projekt leírása

  1. A projekt célkitűzése, miszerint a tanulók megismerjék más országok munkakultúráját teljesült. Az, hogy szakmailag fejlődjenek, illetve a nyelvtudásuk gyarapodjon kevésbé teljesült.
    A munkahelyek, amelyeket végül a közreműködő partner (Evolvo) a tanulóknak biztosított, nem igazán szolgálták a szakmai fejlődésüket. A vegyész tanulók gyógyszertárban pakoltak, üvegcséket csomagoltak, gyógyszernyilvántartást vezettek. Gépész tanulóink közül volt aki, távmunkát végzett, azaz a szálláson számítógépes tervezői feladatokkal foglalkozott, ezeket hetente egyszer a cég képviselője ellenőrizte. Mások egy informatikai boltba kerültek, ahol weboldalt kellett volna fejleszteniük. Ismét mások egy autószerelő műhelyben megtanultak gumit felhelyezni és kereket centírozni. Egy csapat volt az, amely hegesztőműhelyben dolgozott, és valóban olyan feladatokat végzett, ami kapcsolódott a szakmájához.
  2. A projektbe bevont szervezetek a mobilitás szervezésével kapcsolatos tapasztalataikat hozták. A 1CEBA a pályázatírásban segített, míg az Evolvo megszervezte a mobilitást (cégek, szállás, étkezés, programok). Mindkét szervezet az ezen a téren meglévő tapasztalatait hozta projektbe.
  3. A hazaérkező tanulókat beszámoltattuk tapasztalataikról. A nyelvi szintfelmérőt (OLS) megírtattuk a mobilitás után is. Ezek adtak számot a mobilitás sikeréről.

A résztvevők bemutatása

A projektben 17 tanuló vett részt 3 szakmából: 5 Laboratóriumi technikus, 6 Gépgyártástechnológiai technikus, 6 Mechatronikai technikus. 4 lány és 13 fiú, mindannyian 19-20 év közöttiek.

A résztvevők kiválasztása pályázat alapján történt, a pályázati kiírást mellékeltem.

Összességében a tanulók úgy nyilatkoztak, hogy a cégeknél kedvesek voltak velük, és a nyelvi nehézségek (az, hogy az olaszok nem tudtak angolul) sem jelentettek problémát, így jól érezték magukat, bár szakmailag nem haladtak előre.

Tanulási eredmények

  1. A mobilitás leginkább a tanulók autonómiáját fejlesztette. Idegen nyelvű környezetben kellett kommunikálniuk, megállniuk a helyüket. Maguknak szerveztek programokat idegen országban, megoldották az élelmezésük problémáiból adódó gondokat. Tudása annak a csoportnak fejlődött, amely érdemi, szakmai munkát végzett (autószerelő műhely, hegesztő műhely), a többiek nem tettek szert új tudásra. A készséggel szintén az a helyzet, mint a tudással. Attitűdjük annyiban változott, hogy megismerték egy másik ország szokásait, másik országbeli vállalatok munkamódszereit, ahol hasznos, nekik tetsző munkát végeztek, ott a munkához való hozzáállásuk is javult.
  2. A mobilitás résztvevői Europass tanúsítványt kaptak a tevékenységben való részvételükről. A tanulási eredmények értékelésére OLS tesztet használtunk, más mérési módszer nem volt.
  3. A projekt a résztvevőkre nézve tanulságos volt. Képet kaptak egy másik ország szokásairól, munkakultúrájáról. Láthatták azt is, miként szerveznek meg egy mobilitást. Az iskola, mint küldő szervezet is sokat profitált abból, hogy ilyen módon zajlott le a program, a következő alkalommal, sok mindent másképpen fogunk megszervezni. A fogadó cégek részéről nem kaptunk visszajelzést arra nézve, hogy ők mit profitáltak a tanulók ottlétéből.
  4. Véleményem szerint a projekt nem gyakorolt jelentős hatást sem helyi, sem magasabb szinten.

DISSZEMINÁCIÓ

A diákok tapasztalataikat megosztották szüleikkel, társaikkal és tanáraikkal. az iskola honlapján a beszámoló megtekinthető az érdeklődők számára.

Képgaléria