Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

Ifjúságvédelem

Ifjúságvédelmi felelős elérhetőségei

Ifjúságvédelmi felelős: Bocskay Csabáné
Fogadóóra: kedd 13:15 - 14:15
Előzetes egyeztetés után ettől eltérő időpont is lehetséges.
Telefon: +36 30 562 0670
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst felkeresheti: szülő, nevelő, tanuló.

Segítő szervezetek

Ifjúsági lelkisegély

Hívhatsz bennünket...

 • ha bármi gondod van
 • ha csak szeretnél elmondani valamit
 • ha úgy érzed bántanak
 • ha egyedül érzed magad
 • ha mindent reménytelennek látsz
 • ha nincs aki segítsen
 • ha gondjaidban csupán beszélgetni szeretnél valakivel
 • ha reménytelennek látod a holnapot

Ne hozz visszavonhatatlan döntést, amíg szülőddel-tanároddal nem beszélsz a problémádról! S ha ez számodra, megoldhatatlan, kényelmetlen, az Ifjúsági lelkisegély mindig várja a hívásod. Ez az anonim telefonszolgálat érted van. Nincs olyan dolog amiről ne beszélhetnénk! Ha kibeszéled magadból ami nyomaszt, holnap másként látsz mindent!
Hívhatsz Bennünket! A hívások a Magyar Telekom és a helyi telefontársaságok jóvoltából ingyenesek!
Kapcsolat Ifjúsági Telefon, Veszprém, NON STOP: 88/422-205

Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Szociális ellátásokról, ifjúsági szervezetekről, civil szervezetekről, intézményekről, iskolákról, pályázatokról, kedvezményekről, de akár szórakozóhelyekről és sporteseményekről is tájékozódhatsz személyesen vagy on-line. Az iroda a Pannon Egyetem “B” épületében található, közvetelenül a bejárat mellett jobbra (régi Koli-irodaként szokták emlegetni).
Tel./Fax: 88/327-631
http://www.varfok.hu

Nevelési Tanácsadó

Veszprém Lóczy u. 22.
88/325-061, 88/567-741

A nevelési tanácsadók gyermekpszichológiai és pedagógiai szolgáltatást nyújtó intézmények. Állampolgári jogon, tehát ingyenesen - állnak a szülők, pedagógusok, és gyermekorvosok rendelkezésére. Hatáskörük a 3 - 18 éves korú gyerekekre terjed ki.

Közvetlenül kereshetik fel a szülők, ha gyermekük nevelésével kapcsolatban nehézségeik vannak, vagy, ha nevelési gondjaik megoldásához, támpontokra tanácsra van szükségük.. Maga is kérhet tanácsot, ha személyes nehézségei vannak gyerekével kapcsolatban

A nevelési tanácsadó igénybevétele javasolt:

 • magatartási és beilleszkedési problémák esetében (megváltozott viselkedés, túlzott visszahúzódás, közösségi szabályok figyelmen kívül hagyása, kapcsolati nehézségek, stb.)
 • az érzelmi, indulati élet zavarai esetében (fokozott érzékenység, nyugtalanság, agresszivitás, ideges eredetű beszédzavar, neurotikus tünetek, stb.)
 • tanulási és teljesítményzavarok esetén, ha a gyermek teljesítménye képességei alatt marad, írás, olvasászavar, figyelemzavar, tanulási kedv hiánya, stb.)

A nevelési tanácsadóban gyermekpszichológus, fejlesztő pedagógus, családgondozó pedagógus, gyógypedagógus, logopédus és gyermekorvos, vagy gyermekpszichiáter működik közre a panaszok megszüntetése és a gyermek lelki egyensúlyának helyreállítása érdekében.

A bejelentkezés személyesen vagy telefonon történik. Az előjegyzés a várakozási idő minimálisra csökkentését szolgálja. A nevelési tanácsadó valamennyi munkatársa bizalmasan kezeli mindazon információkat, amelyekhez a munkája során jut. A bizalmon alapuló légkörben lehetővé válik a szülők és gyerekek problémáinak őszinte feltárása és kezelése.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye
8200 Veszprém, Pápai u. 37/B
Tel./fax: (88) 421-857
E-mail: drogambulancia@invitel.hu
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 8-18 óráig
Egyesületi elnök tel.: 06/30 2052188
Szakmai vezető tel.: 06/30 2054409

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

8200 Veszprém, Pápai u. 37/B
Tel.: (88) 421-857
E-mail: drogambulancia@invitel.hu
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 8-16 óráig
Intézményvezető tel.: 06/30 9364377

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgálat a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Így

 • utcai és lakótelepi szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet,
 • kórházi szociális munkát,

Címe: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 - 15:30
Kedd: 08:00 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 15:30
Péntek: 08:00 - 13:00
Felvilágosítás kérhető:
csaladsegitovprem@vnet.hu
Telefonon: (88) 402-240 Fax: (88) 402-240

A szolgáltatást igénybe veheti: Veszprém város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.

Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény szakmai vezetője által kijelölt családgondozónál. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevétele külön eljárás nélkül történik.

Családok átmeneti otthona

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől.
A szolgáltatást nyújtó intézmény neve: Veszprém Megyei Jogú Város Szociális Gondozási Központ Családok Átmeneti Otthona

Címe: 8200 Veszprém, Pápai u. 37.
Felvilágosítás kérhető:
csaladokatmenetiotthona@vipmail.hu
Telefonon: (88)-561-115 Fax: (88) 581-231

A szolgáltatást igénybe veheti: Veszprém város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező szülő és gyermeke. Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény vezetőjénél.

Szükséges iratok: a kérelmező és a vele együtt költöző gyermeke személyi adatait tartalmazó írásos kérelem, a gyermek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumok.