Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

A VSZC Ipari Technikum rövid története

Az iskola 1949-ben alakult 17-es számú Ipari Gimnázium Vegyipari Tagozat néven. Az új intézmény jogelődje Állami Nőipariskola volt, a Szeglethy utcában, a mai Padányi iskola épületében. A vegyipari képzéshez ez azonban szűkösnek bizonyult, így 1950-ben a diákok a tanévet már egy új épületben kezdhették el az Iskola utcában, az Angolkisasszonyok egykori rendházában. Az iskola neve is megváltozott 6-os számú Vegyipari Technikumra. Ekkortól lett a „Vegyi” a város egyik népszerű és idővel patinás iskolája. A képzés ekkor általános és szervetlen kémiai volt. Az oktatást ebben az időben 4 tanár mellett számos óraadó végezte. 1955-ben már annyian a jelentkeztek, hogy az iskola felvételi vizsgát tartott. Az egyre több tanuló miatt 1956-ban már kevés volt a meglévő laborhely, ezért az iskola további laborokat építését kezdte meg. A laborszárny 1958-ra készült el.

Az ipari igények miatt 1958-ban elindult a színesfémipari (később alumíniumiparira átkeresztelt) képzés is. A 60-as évek a Vegyi fénykora, a technikumba 6-7-szeres a túljelentkezés, és az egész országból özönlöttek a tanulók. Ennek következtében 1968-ra az iskola túlnépesedett a tanulók 70-75% kollégista volt, az épületben lévő kollégium kicsivé vált ennyi diáknak. Hosszas tervezés és építkezés után az új, modern kollégiumot 1969-ben adták át. A felszabadult helyekre újabb osztálytermeket lehetett kialakítani, ekkor került a mai helyére a tanári, és lett a díszteremből könyvtár. Lényegében ekkor alakult ki az épület mai belső szerkezete.

1969-től felmenő rendszerben a technikum szakközépiskolává alakult át, a végzett diákok a technikusi oklevél helyett érettségit tettek, ami jelentősen csökkentette az intézmény presztízsét. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a vegyészképzésbe beiskolázott tanulók száma, míg az alumíniumiparisoké nőtt. Tovább rontotta vegyészek helyzetét, hogy 1978-tól szakmunkáscélúvá tették a vegyész oktatást vegyianyag-gyártó és vegyészanalitikus osztályokat indítva, a szakmunkás-bizonyítvány még kevésbé vonzotta a jelentkezőket. 1985-ben vissza is tértek a vegyésztechnikus-képzésre.

1981-ben indult el a híradástechnikai tagozat. Ez sok tanulót vonzott az iskolába, ezért a helyhiány miatt a híradástechnika részére új szárnyat építettek. 1983-ban érkezett meg az első négy számítógép az iskolába, ezután az iskola önként fölvállalva számítógéptermet hozott létre, s heti egy órában minden tanulónak órarend szerint lehetőséget is biztosított a gépek használatára.

A rendszerváltás és a szocialista nagyipar csődje nehéz helyzetbe hozat az intézményt, váltani kellett, mert az eddig oktatott szakok elavulttá váltak. A Világbank által meghirdetett program jelentett kitörési lehetőséget. 1992-ben az alumíniumipari képzést a fémipari váltja fel, majd ez egy év múlva átalakul gépész tagozattá. 1993-ban a híradástechnikából létrejött az informatika tagozat. A vegyész szak megmaradt, csak a tananyaga alakult át, s végül 1995-ben indult a legfiatalabb világbanki képzés, a környezetvédelmi szak. Ezekkel az átalakulásokkal párhuzamosan bővült az iskola profilja is, 1992-ben, mivel jelentősen nőtt az érdeklődés iránta gimnáziumi osztályok is indultak, ezzel lett az iskola neve Ipari Szakközépiskola és Gimnázium lesz. 1998-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal kézilabdás osztályok is indultak, ezzel iskolánk a veszprémi kézilabda-utánpótlás egyik bázisává vált.

2012-ben döntés született a gimnáziumi képzés kivezetéséről. Az utolsó gimnáziumi osztály a 2016/2017-es tanévben érettségizett. A kifutó tanulócsoportok helyett újabb szakközépiskolai osztályok indultak. 2013-ban mechatronikai, 2014-ben műanyag-feldolgozó képzéssel bővült a kínálatunk. majd 2016-ban kisgyermekgondozó képzést is hirdettünk angol illetve német nyelvi előkészítővel. Közben Veszprém várostól előbb a KLIK, majd 2015. július 1-től a Veszprémi Szakképzési Centrum vette át a fenntartást.

Az iskola jelenleg tiszta profilú technikum, hat ágazatban (vegyipar, speciális jármű- és gépgyártás, informatika-távközlés, szociális, környezetvédelem, gépész), hét szakmát képzünk (vegyésztechnikus, műanyagfeldolgozó technikus, mechatronikai technikus, szoftverfejlesztő, -tesztelő, kisgyermekgondozó, és -nevelő, környezetvédelmi technikus, valamint gépgyártás-technológiai technikus). Mintegy 900 tanulóval Veszprém megye legnagyobb szakképző intézménye vagyunk.

A kompetenciaméréseken, mind matematikából, mind szövegértésből évek óta csak 4-5 szignifikánsan jobb eredményt elérő technikum van nálunk. Az iskola érettségi átlaga a 3,6-ot rendszeresen meghaladja, szakmai vizsgáknál jellemzően 4,00 feletti osztályátlagok születnek. A különböző országos tanulmányi versenyeken az elmúlt 10 évben diákjaink több mint harminc első helyezést szereztek, elsősorban szakmai tanulmányi versenyekről van szó, de közismereti tárgyakból is vannak dobogós helyeink. Mindezek alapján Veszprém megye legsikeresebb szakképző intézménye, sőt 2019-ben a legjobbiskola.hu rangsora szerint országosan a l6. legjobb szakgimnázium voltunk. Ezek az eredmények nagyban köszönhetőek a motivált, és innovációra nyitott kollégáknak. Az iskola szakos ellátottsága teljes, bár bizonyos szakmai tárgyak tanítására nehéz megfelelően felkészült oktatókat találni. A magas színvonalú szakmai oktatáshoz megfelelő mennyiségű és minőségű IKT eszközzel rendelkezünk, a tanulók tanítási órákon a WIFI hálózatra csatlakoztatva használhatják okos eszközeiket. Az egyes szakmák oktatásához tanműhelyekben rendelkezésre állnak olyan eszközök, mellyel megvalósítható a 21. századi szakképzés.

De a legfontosabb, hogy a diákok szeretnek idejárni.

Az iskola igazgatói időrendi sorrendben:

1949 Horváth Gyula
1949 - 1957 Láng Kálmán
1957 Dékán Pál
1957 - 1962 Dr. Kisbán László
1962 - 1963 Vágó Árpád
1963 - 1970 Berei Ferenc
1970 - 1988 Erdősi László
1988 - 2008 Sándor László
2008 - 2013 Irányi László
2013 Polgár Jánosné mb.
2013 - Irányi László