Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066
Tel.: 88-560-630
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

Betekintés

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2019. január 23-án 08:00-16:00 óra között az iskola múzeumában megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
AZ EREDMÉNYEKRŐL, A BETEKINTÉS ELŐTT NEM ÁLL MÓDUNKBAN INFORMÁCIÓT ADNI.

Értékelőlap átvétele

A központi írásbeli vizsga eredményéről az Értékelő lapot (mely a részletes eredményeket tartalmazza), az iskola titkárságán személyesen a tanuló, vagy szülő veheti át a személyazonosság igazolása után 2019. január 29-én 12:00 és 16:00 óra között.