Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

Központi írásbeli felvételi információk


VIZSGABEHÍVÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

(Letölthető vizsgabehívó)

IDŐPONT, HELYSZÍN:
2022. január 22., szombat

  • magyar nyelv 10:00 óra
  • matematika 11:00 óra

A felvételizők terembeosztása

Kérjük, a tanuló a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg az alábbi helyszínen: Veszprémi SZC Ipari Technikum, 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

A beosztás (névvel és teremszámmal ellátva) a portán, és a bejáratoknál kifüggesztésre kerül.

A tanuló a vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: személyazonosítására alkalmas igazolványt: diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

• Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
• A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
• A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.


Maszk viselése a közösségi terekben kötelező! Szülők csak védettségi igazolvánnyal léphetnek az épületbe.

BETEKINTÉS
Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője személyazonosság igazolásával, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról másolatot készíthet.

A betekintés időpontja 2022. január 26., szerda 8:00-16:00 óra között.
Helyszíne Iskolamúzeum földszint, Veszprémi SZC Ipari Technikum, 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

A vizsgázó és szülője - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
A vizsgázó észrevételeit 2021. január 27-én 16 óráig az iskola titkárságán írásban adhatja le. A szükséges formanyomtatvány ITT letölthető. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.


ÉRTÉKELŐ LAPOK ÁTVÉTELE
Időpont: 2022. február 1., kedd 12:00-16:00 óra között.
Helyszín: az iskola földszinti társalgója.
Az értékelő lapot a tanuló vagy szülője veheti át a személyazonosság igazolásával, egyéb esetben csak meghatalmazással adhatjuk át.
Korábbi tájékoztatások

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR...

A jelentkezési határidő: 2021. december 3.

A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. Kérjük, hogy a kérelem kitöltését megelőzően olvassák el a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére linken elérhető rövid összefoglalót , amely a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó legfontosabb információkat is tartalmazza.
A szülői kérelem erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető.
A szülői kérelem erre a linkre kattintva docx formátumban letölthető.
(Az ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával benyújtott jelentkezés esetén az űrlapfelületen lehetőség van a szülői kérelem kitöltésére és a szükséges dokumentumok csatolására is.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.