Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

A Pro Schola díjról

Iskolánk a 60 éves jubileum alkalmából Pro Schola néven díjat alapított, amelyet évente egy diák és egy tanár kaphat meg. A díj az iskola homlokzati képével ellátott plakett, rajta a Pro Schola felirat. A plakett alkotója S. Hegyi Béla szobrászművész, iskolánk egykori tanulója. A díj odaítélésének feltétele mindkét fokozat esetén az iskoláért, az iskola hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő munka. A beérkezett javaslatok alapján az iskolai alapítvány kuratóriuma dönt minden évben a díjazottak személyéről.

A díjjal járó juttatások:

  • Tanuló esetében: nettó 15.000 Ft az iskolai alapítvány terhére.
  • Tanár esetében: nettó 30.000 Ft az iskola személyi kiadásainak terhére.

A díj odaítélésének feltételei

Tanuló esetében:

  • az iskola hírnevének növelésében kifejtett kiemelkedő tevékenység (több éves kiemelkedő sporttevékenység, országos tanulmányi versenyeken való eredményes szereplés, aktív közösségi munka, magas színvonalú rendszeres kulturális szereplés).
  • Tartósan elért, legalább 4.00 tanulmányi átlag.

Tanár esetében:

  • Legalább tíz éve tanítson az iskolában
  • Eredményes szakmai tevékenységet folytasson
  • Kimagasló legyen a nevelő munkája
  • Kizáró ok: igazgatói vagy igazgatóhelyettesi megbízás

Javaslatot adhat be az iskola bármely tanulója, vagy tanulói közössége, az itt tanuló diákok szülei, vagy a szülői közösségei, az intézmény bármely pedagógusa, vagy pedagógiai közössége, illetve az iskola egykori diákjai. A javaslatban ismertetni kell a jelölt szakmai tevékenységét, és indokolni, a jelölés okát.

A díj odaítélése

A beérkezett javaslatok alapján az iskolai alapítvány kuratóriuma dönt minden évben a díjazottak személyéről. Amennyiben nem érkezik be javaslat az adott évben, akkor a díj nem kerül kiosztásra. A díj ugyanazon fokozatát egy ember csak egyszer kaphatja meg.