Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

Pro Schola laudációk

Deli László (2023 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2022/2023-as tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát Deli László 12.E osztályos tanulónak ítéli oda.

Deli László 2019 óta iskolánk mechatronika szakos tanulója. Amolyan modernkori reneszánsz ember. Művelt, olvasott, rendkívül széles az érdeklődési köre. Tisztelettudó, éles eszű, csendesen is kritikus, kiváló humorú tanuló.

Tanulmányi eredményei a négy év során mindig figyelemre méltóak voltak, minden tanév végén jeles eredményt ért el.

Sportolóként is jeleskedett: a középiskolás évei alatt állandó tagja volt a kiváló megyei és országos eredményeket elért iskolai focicsapatnak, akikkel tavaly országos harmadikok lettek.

Évről évre ott állt a képzeletbeli dobogó valamelyik fokán a költészetnapi vetélkedőkön is. Idén a „Petőfi200” hétfordulós iskolai irodalmi pályázaton a harmadik helyezett csapat tagja volt.

Tanulmányi eredményeire igényes, küzdeni akaró és tudó diák. Tudatosan járja útját: célokat tűz ki maga elé és sportos erőfeszítéssel a célegyenesbe küzdi magát. Magasra teszi a lécet, hogy learathassa a legszebb babérokat. Tavaly elhatározta, hogy választott szakirányában, a mechatronikában kimagaslót teljesít. Kitartó szorgalommal dolgozott érte és ebben a tanévben megnyerte az ÁSZÉV országos döntőjét. Helyezésével iskolánknak is további hírnevet szerzett.

Deli László törekvése követhető példát mutat sokak számára csapatban és egyéniben egyaránt, ezért méltán kapja az idei Pro Schola díjat.

Bata Veronika (2023 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2022/2023-as tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Bata Veronika tanárnőnek ítéli oda.

Bata Veronika 1999 óta dolgozik iskolánkban. Megalakulása óta ő a szociális munkaközösség (közismertebb nevén: kisgyermekgondozó munkaközösség) vezetője. Kiválóan szervezi és fogja össze az iskola legfiatalabb munkaközösségét. Hatalmas munkát végzett tavaly, amikor az első kisgyermekgondozós osztály az érettségi küszöbére jutott, azzal, hogy koordinálta, a teendőket, összefésülte a munkaközösség tagjai által elkészített tételeket egy egységes tételsorba. Az ő munkájának is köszönhető, hogy az idei évben öt tanulónk jutott be az ÁSZÉV döntőjébe a szociális ágazatban, s elhozták a második, negyedik, ötödik, hatodik és tizennegyedik helyezést.

Évek óta tart általános iskolásoknak laboratóriumi bemutató órákat, elősegítve a beiskolázást. Aktív tagja az iskolai mérési értékelési csoportnak.

Kifogyhatatlannak tűnő energiáiból jutott idő a Tedd szebbé az iskolát programnak, amely keretében sokkal barátságosabb és vidámabb lett mindannyiunk szeretett - de be kell látni: kissé kopott - iskolája. Ő szervezte meg a méltán nagy sikert aratott tanári táncot is az Alma Materre.

Többször volt osztályfőnök. Osztályai és a többi osztályban tanuló diákok is mindig becsülték határozottságáért, egyenes kiállásáért, nagy tudásáért. Ő volt az ötletgazdája annak, hogy a ballagók a tavalyi évtől úgy hagyjanak nyomot maguk után, hogy egy-egy lakatot helyeznek el az iskolai kopjafánál.

Jókedélyű, véleményét soha véka alá nem rejtő kolléga, aki kiáll nemcsak a saját, hanem a közösség ügyeiért is. Olyan ember, aki odafigyel másokra, aki meghallgatja a másik véleményét is. A fentiek alapján Bata Veronika méltó arra, hogy az idei Pro Schola díjat megkapja.

Piltman Anna (2022 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2021/2022-es tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát Piltman Anna 12.G osztályos tanulónak ítélte oda.

Piltman Anna 2017 óta iskolánk kisgyermekgondozó szakos tanulója.

Rendezvényeink rendszeres fellépője, magas színvonalú éneklésével, lélekemelő előadásmódjával mindig növelte az ünnep fényét. Tehetségét iskolán kívül is kamatoztatta, a Veszprémi Petőfi Színház több színdarabjában is láthattuk őt szerepelni. Idén az 1. VeszprémSztár verseny ének kategóriájának első helyezettje lett, és a Helikon kulturális fesztiválon is aranyminősítést szerzett. Anna nem csak tehetséges, de kitartóan fejleszti magát, hálás, lelkes tanítvány. Együttműködő, megbízható, fellépéseire komolyan készül, mindenki szívesen dolgozik együtt vele.

Önzetlen, segítőkész, igazi közösségi ember, a Diákönkormányzat lelkes tagja. Számíthattunk rá valamennyi rendezvényünkön osztály- és iskolaszinten egyaránt. Részt vett minden nyílt napon, pályaválasztási rendezvényen, ahol népszerűsítette iskolánkat, segítette tanárai munkáját.

Anna szakmája iránt is elkötelezett, 2022-ben az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyén országos 2. helyezést ért el Szociális ismeretek kategóriában.

A társadalmi kérdések nem csak elméletben foglalkoztatják, ő a tettek embere. Sem idejét, sem energiáját nem sajnálja, ha valakin segíteni, valamin javítani lehet. Elsőként hoz adományokat, ha rászorulóknak gyűjtünk. Szeret örömöt okozni másoknak, szociálisan érzékeny, tettre kész. Kreatív, lelkes résztvevője volt osztályával a fogyatékossággal élő bárczis gyerekek számára szervezett programnak, mellyel megnyerték a Salva Vita Alapítvány által hirdetett Adj Egy Ötöst pályázatot. Anna tisztelettudó, kedves, mosolygós, figyelmes lány, mindenkihez van egy jó szava. Igazi küzdőszellem, ha kudarc éri, talpra áll és jobbá válik. Értékrendje példaértékű mindannyiunk számára, ezért méltán kapja az idei Pro Schola díjat.

Kondás Ildikó (2022 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2021/2022-es tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Kondás Ildikó tanárnőnek ítélte oda.

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2021/2022-es tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Kondás Ildikó tanárnőnek ítélte oda. Kondás Ildikó 2006 óta dolgozik iskolánkban. Éveken át ő volt a matematika munkaközösség vezetője, jelenleg pedig a reál munkaközösséget vezeti.

Hosszú évek óta rendszeresen tanítja a 11. és 12. évfolyamon matematikából az emelt szintű csoportokat. Munkáját igen magas szinten végzi, tanítványai az elmúlt néhány évben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen többször is bejutottak a döntőbe, és ott harmadik, negyedik, tizennyolcadik és huszonegyedik helyezést értek el. Ezt az éveken át tartó egyenletesen magas színvonalú teljesítményt az OKTV bizottsága is honorálta egy elismerő oklevéllel és kitüntetéssel.

Emellett évek óta - kollégáival együtt - nagy számban készítenek fel diákokat a Zrínyi Ilona Matematika versenyre, s juttatják el őket a döntőig.

Az által tanított diákok évek óta jól szerepelnek az emelt szintű matematika érettségin is.

Tudjuk, hogy a matematika a diákok többségének nem éppen a szíve csücske, még inkább nagyra értékelendő az a lelkesedés és kitartás, amivel Kondás Ildikó a diákjait bevezeti a matematika világába, illetve az az irigylésre méltóan jó szem, amellyel képes meglátni a diákokban a matematikai tehetséget.

Emellett mesterpedagógus, érettségi elnök, és éveken keresztül jegyzőként működött közre az iskolai érettségi vizsgákon. Többször volt osztályfőnök is.

Remek kolléga, az iskolai programok állandó résztvevője. Jó kedélyű, vidám, a többiekre odafigyelő ember. Kiválóan szervezi munkaközössége munkáját.

A fentiek mind mutatják, Kondás Ildikó méltó arra, hogy az idei Pro Schola díjat megkapja.

Polt Benedek (2021 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2020/2021-es tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát Polt Benedek 12.E osztályos tanulónak ítéli oda.

Polt Benedek 2017 óta iskolánk mechatronika szakos tanulója.

Igazi közösségi ember, az iskolába lépésének első pillanatától aktívan vesz részt az Ipari diákságának életében. A Diákönkörmányzat oszlopos tagja, aki sokat dolgozott az elmúlt években azért, hogy a rendezvényeink (sulinap, elsősavató, non-stop foci) jól sikerüljenek. Szervezőképességét, kreativitását természetesen kisebb közösségében, osztályában is kamatoztatja.

Segítette az iskola pályaválasztási rendezvényeinek sikeres lebonyolítását is, a nyílt napokon, a Szakmák Éjszakája programokban való részvétellel.

Sokat és önként dolgozik, ugyanakkor nem szeret a reflektorfénybe állni, inkább a háttérmunkák elvégzésében tevékenykedik előszeretettel. A mások által szervezett iskolai rendezvényeken is megtalálható; többek között négy éve az iskolai sítáborok állandó résztvevője.

Tanulmányi munkájában megbízható, feladatait mindig szorgalmasan, legjobb tudása szerint teljesíti. Különösen elkötelezett a szakmai tantárgyak tanulásában. Ebben a tanévben az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyén bejutott az országos döntőbe.

Mindig példamutatóan udvarias, tisztelettudó társaival és tanáraival, az iskola minden dolgozójával. Mindemellett derűs, vidám ember, aki környezetére is jó hatást gyakorol. Benedeket az iskola közösségért végzett munkája, szakmája iránti elkötelezettsége, udvarias magatartása és pozitív kisugárzása alkalmassá teszi arra, hogy példakép legyen a többi diák számára, méltó megtestesítője az iparis diáknak.

Bocskay Csabáné (2021 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2020/2021-es tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Bocskay Csabáné tanárnőnek ítéli oda.

Bocskay Csabáné 1993 óta dolgozik iskolánkban. Angol nyelvet, és a kisgyermekgondozó szakon szakmai tárgyakat tanít. 2015 óta látja el az iskola ifjúságvédelmi felelősi munkakörét.

Munkáját a szakmája iránti elkötelezettség jellemzi. A tanulók szeretik és megbíznak benne; óravezetése csendes, nyugodt, figyelmes. Hamar megteremti az elfogadó légkört, és ugyanezt határozottan, következetesen elvárja a tanulóktól is. Szeretetreméltó, kedves kolléga, munkatársai számíthatnak rá módszertani vagy pedagógiai helyzetek megoldásában, de figyel lelki egészségükre is.

Hosszú időn át segített mentorként tanárjelölteket iskolai tanítási gyakorlatuk megvalósításában. Kétszer volt osztályfőnök. Tapasztalatait kamatoztatva éveken át dolgozott az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként.

Folyamatosan képzi magát, rengeteg szakmai cikket olvas, előadásokat hallgat és ajánl kollégáinak. Jelenleg pszichológiából végzi az alapképzést. Egyik elindítója és aktív résztvevője az Iparkodjunk programnak, motorja a Boldog iskola programnak, és most szervezi a következő projektet az Erősségközpontú oktatás bevezetésére.

Ifjúságvédelmi felelősként rengeteg diákot meghallgat, személyesen segít nekik, szívvel-lélekkel, fáradhatatlanul. Munkájában empatikus, érzékeny és tapintatos. A jelzőrendszer működésében oroszlánrészt vállal: felderíti, hogy mely tanulóknak van szükségük segítségre, és azután támogatásával igyekszik megakadályozni a lemorzsolódást.

A fentiek mind mutatják, hogy Bocskay Csabáné szemléletében jól visszatükröződik az iskola jelmondata: „Nevelni és tanítani”. Ezért méltó arra, hogy az idei Pro Schola díjat megkapja.

Nagy Gergő (2020 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2019/2020-as tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát Nagy Gergő 13.E osztályos tanulónak ítéli oda.

Nagy Gergő 2015 óta iskolánk mechatronika szakos tanulója. Hobbija a fotózás, így már korán bekapcsolódott az iskolai élet megörökítésébe, társaival együtt készítette a sítáborokról, a vízitúrákról szóló videós összeállításokat. Ő csinálta a jubileumi év alkalmával készített felvétel zenei aláfestését, összevágását.

Osztálytársaival jó a kapcsolata, minden közös programon részt vett, gyakran volt szervezője azoknak. Mindenki számíthat rá, ha segítségre van szüksége.

Szakmája iránt elkötelezett. Részt vett az iskolában tartott technikusi utánpótlási programban. Az idei évben a „Charles Babbage” Országos Inventor Versenyen döntőbe jutott, de kialakult járványveszély miatt az sajnos elmaradt. Gergő soha nem volt kiemelkedő tanuló, a tantárgyakat szelektíven tanulta, csak azt, ami tetszett neki. Azonban a különleges helyzetek, különleges embereket igényelnek.

A koronavírus miatt kialakult helyzetre azonnal reagálva, zseniális ötlettől vezérelve elkezdte megszervezni az IPARI Discord szervert. Kitalált egy rendszert, amit társaival az iskola virtuális másolatává fejlesztettek, és folyamatosan karban tartanak, példamutató segítőkészséggel vezetnek. Ezzel két nap alatt felállítottak egy olyan platformot, amely nemcsak megteremtette a tanulás-tanítás folyamatának digitális formában történő folytatását, hanem olyan felületet is biztosított ahol egymástól elzártan, mégis együtt lehetnek a közösségek.

Az iskola elismerése is nőtt a munkája által, mert a Naplóban cikk jelent meg, mint jó példáról, az Ipari digitális oktatásáról, sőt ez országosan is ismert lett.

Gergő kreativitása, segítőkészsége, iskola iránti elkötelezettsége példakép lehet valamennyi tanuló számára, méltó megtestesítője az iparis diáknak.

Kissné Németh Enikő (2020 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2019/2020-as tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Kissné Németh Enikő tanárnőnek ítéli oda.

Kissné Németh Enikő 1986 és 1991 között iskolánk diákja volt, majd 1999-től vegyész mérnöktanárként dolgozik az Ipariban. 2005 és 2012 között gyakorlati oktatás vezető volt. Ebben a beosztásában folytatta az iskolai laboratóriumok felújítását. Aktívan szervezte az iskolánkban megrendezett vegyész illetve környezetvédelmi országos szakmai tanulmányi versenyek döntőit, a kémiai játszóházat. Képviseli az iskolát a pályaválasztási rendezvényeken.

2014-ben az újonnan induló műanyagos képzésben felkérték osztályfőnöknek és ezzel együtt a szakmai alapozó tárgyak oktatására. Úttörő szerepet vállalt az eddig még nem oktatott tantárgyak felmenő rendszerű tanításában, és – tankönyvek híján – az egyetemi szintű ismeretanyag átdolgozásában, hogy az a középiskolások számára is érthetővé, elsajátíthatóvá váljon. Ezzel együtt osztályát is nagy odaadással igazgatta és kimagasló erkölcsi példával, következetesen segítette őket a szakmai előre haladásukban, és személyiségük fejlődésében. Szisztematikus és következetes szakmai munkájának köszönhetően a képesítő vizsgát is kimagaslóan jó eredménnyel zárták, mint a műanyagos képzés első osztálya.

Munkáját szakmai pontosság, precizitás, lelkiismeretesség és fáradhatatlan ismeretbővítés jellemzi. Szeret tanítani, mindig aktívan bevonja a tanulókat az órai tevékenységbe. Rendkívül diákközpontú. Kollégaként segítőkész, elhivatott, türelmes. Jó vele együtt dolgozni.

Kissné Németh Enikőt kimagasló szakmai és pedagógiai munkája, a vegyész és műanyagos képzésben elért eredményei, valamint az iskola szakmai megbecsültsége érdekében végzett 21 éves fáradhatatlan munkája méltóvá teszik arra, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Szabó Damján (2019 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2018/2019-es tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát Szabó Damján 13.F osztályos tanulónak ítéli oda.

Szabó Damján 2014 óta iskolánk műanyagfeldolgozó szakos tanulója. Az itt töltött évek alatt, tanulmányi és versenyeredményeivel, kimagasló közösségi munkájával nagyban hozzájárult az Ipari Szakgimnázium arculatához.

Tanulmányi átlaga folyamatosan javult, a kezdeti évek jó eredménye a felsőbb években már jeles lett. A tavalyi évben megnyerte az Ágazati Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyét a vegyipari ágazatban. Az iskola első műanyagos osztályának tanulójaként úttörő szerepe volt a képzés „kipróbálásában”. Ennek során szerzett tapasztalatait szívesen osztja meg másokkal. Szakmája iránt elkötelezett, ezt jól illusztrálja a saját maga által készített 3D nyomtató is. Rendszeres résztvevője beiskolázási rendezvényeinknek. Az iskolai projektek mellett több helyen tartott nagysikerű szakmabemutatót, például a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara számára, vagy az Ipari napján.

Igazi csapatjátékos. 10.-es kora óta aktív segítője, majd tagja az iskola diákönkormányzatának. Ebben a minőségében nagyon sok program szervezésében végzett munkát, legyen az nonstop foci vagy sulinap. Osztálytársaival segítőkész, szakmai ismereteit szívesen megosztja velük, egyik motorja az osztályközösség életének. A fiatalabb dákokat szívesen patronálja, ők pedig adnak a véleményére. Tanáraival szemben tisztelettudó.

Damján sokoldalúsága, szakma iránti elkötelezettsége példakép lehet valamennyi tanuló számára, méltó megtestesítője az iparis diáknak.

Schretner Győző (2019 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2018/2019-es tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Schretner Győző tanár úrnak ítéli oda.

Schretner Győző 1969 és 1973 között iskolánk diákja volt, majd 1975-től vegyész tanárként dolgozik az Ipariban.

Az itt töltött évek során sokoldalú tevékenységgel járult hozzá az Ipari sikeréhez. Egyik úttörője volt a környezetvédelmi szak bevezetésének, majd amikor nem volt az iskolának gyakorlati oktatásvezetője, akkor társadalmi munkában látta el a környezetvédelem munkaközösség gyakorlati munkájának összefogását. Évekig vezetett szakköröket, sikeresen készített fel tanulókat vizsgákra, szakmai versenyekre. Aktív résztvevője az iskolamarketingnek: látványos kísérleteket végzett a kémiai játszóházon, képviselte az iskolát a pályaválasztási rendezvényeken. Több éve kérdésösszeállító és zsüritag a Várpalotai Vegyipari Múzeum általános iskolásoknak szóló versenyén. Egyik fő szervezője az iskolai hagyományokat őrző baráti körnek és az Iskolai emlékezet programnak. Hobbija a fotózás, ez nemcsak a fotószakkörben nyilvánult meg, hanem abban is, hogy az ő képei őrzik nagyon sok iskolai rendezvény, ballagások, tantestületi kirándulások emlékét.

Tanári munkája igényes, szakmai színvonala magasfokú. Szabadidejében is szívesen foglalkozik a szakmával, például vegyipari szemléltető eszközöket készít. Mind szaktanárként, mind osztályfőnökként abszolút diákközpontú szemlélet és értékközvetítő magatartás jellemzi. Kollégaként türelmes, segítőkész, elhivatott, segíti és patronálja az újonnan bekerült tantestületi tagokat. Véleménye mérvadó a munkaközösségében.

Schretner Győzőt kimagasló szakmai és pedagógiai munkája, valamint az iskola érdekében végzett 44 éves tevékenysége méltóvá teszik arra, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Torma Eszter Dorina (2018 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2017/2018-as tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát Torma Eszter Dorina 11.B osztályos tanulónak ítéli oda.

Torma Eszter Dorina 2015 óta iskolánk környezetvédelmi szakos tanulója. Az itt töltött évek alatt, tanulmányi és versenyeredményeivel, kimagasló közösségi és kulturális munkájával nagyban hozzájárult az Ipari Szakgimnázium arculatához.

Tanulmányi átlaga mindvégig 4,50 felett volt, 9. évfolyam óta jeles tanulmányi eredményekkel büszkélkedhet. Tizedik évfolyam végén a Kitaibel Pál emlékversenyen országos döntőbe jutott. 2017 novemberében pedig a Széchenyi István Egyetem által szervezett Tudományos Diákköri Konferencián a környezetvédelmi szekcióban országos 6. helyezést ért el. Rendszeres résztvevője beiskolázási rendezvényeinknek. A kémiai játszóház mellett, idén a várpalotai Vegyészeti Múzeum által szervezett környezetvédelmi vetélkedőre készített bemutatót az Ipariról általános iskolások számára.

Kulturális téren is kimagaslóan sokat dolgozik. Az iskolai ünnepségek, mint a szalagavatók, ballagások, karácsonyi műsorok rendszeres konferálója, éppúgy mint ma is láthatjuk. Az Alma Matereken a Nyuszikák nevű ugrókötél csoportban nyújtott színvonalas teljesítményt. Minden munkája során kitartás, szorgalom, küzdés jellemzi Esztert, aki nagyon színes, megbízható személyiség, tele vidámsággal, akire diáktársai bármiben számíthatnak. Az osztály életében is fontos szerepet játszik, kreativitásával, ötleteivel, azzal, hogy tanulásban is segíti az arra rászorulókat.

Eszter sokoldalúsága, precizitása, és a hihetetlen akaratereje miatt, melynek segítségével töretlenül halad a kitűzött céljai felé, példakép lehet valamennyi tanuló számára, méltó megtestesítője az iparis diáknak.

Farkas Gábor (2018 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2017/2018-as tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Farkas Gábor tanár úrnak ítéli oda.

Farkas Gábor 2002 óta iskolánk informatika szakos tanára és rendszergazdája. Rendszergazdaként jól átlátható, megbízható informatikai struktúrát épített ki. Felügyeletével az iskola hét szaktantermében és az iskola számos irodájában folyhat zavartalanul a munka. A szűkös anyagi lehetőségekből adódó problémákat szakmai tapasztalatával, kreativitásával oldja meg. Olyan innovatív megoldásokat talál a felmerülő nehézségekre, amelyek az iskolában dolgozók és a tanulók munkáját is megkönnyítik. Az általa üzemeltetett rendszerben minden iskolapolgár saját tárhellyel és postafiókkal rendelkezik, használhat közös tárhelyeket, és hozzáférhet egy online oktatási portálhoz is. Munkába állása óta működteti az iskola honlapját, amelyet az idei évben újított meg. Ez nemcsak esztétikus és informatív, hanem olyan online digitális felületekkel is rendelkezik, amelyek az iskolai adminisztrációt, méréseket teszik egyszerűbbé.

Tanári munkáját is igényesség, és magas fokú szakmaiság jellemzi. Szakkört, versenyfelkészítést tart. Ötödéven szakdolgozati konzulensként dolgozik. A kollégák számára is többször szervezett belső továbbképzést. Segít a beiskolázási rendezvények lebonyolításában, vagy éppen videózik az iskolai ünnepségeken.

Jóindulatú, segítőkész. A kollégák nemcsak iskolai informatikai problémáikkal fordulhatnak hozzá, hanem az otthoni géppel támadt nehézségek miatt is. Soha nem mond nemet, és a lehető leggyorsabban megkeresi a lehető legjobb megoldást. Munkáját töretlen gonddal és lelkesedéssel végzi, mindezt oly módon, hogy sokszor észre sem vesszük, de a hiánya bizonyosan érezhető lenne mindenki számára.

Farkas Gábort kimagasló szakmai és pedagógiai munkája, az általa kiépített és gondozott informatikai rendszer magas színvonala, valamint elkötelezettsége iskolánk iránt méltóvá teszik, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Rák Dániel (2017 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2016/2017-es tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát – Szigetvári Barnabással megosztva - Rák Dániel 13.D osztályos tanulónak ítéli oda.

Rák Dániel 2012-ben kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Tanulmányi munkáját mindvégig lelkiismeretesen végezte, átlaga 4,0 fölött volt, 12. évben jeles lett. Érettségijét 4,4-es átlaggal tette le.

Tanulmányi versenyeken az utóbbi évek egyik legsikeresebb iparis diákja volt. A 2015/2016-os tanévben gépészeti ismeretekből megnyerte a Szakmai Érettségi Előkészítő Tantárgyak Tanulmányi Versenyét, a Charles Babbage Országos AUTOCAD versenyen pedig nemzetközileg elismert AUTOCAD oklevelet kapott. A Nemzeti Tehetség Program nyert pénzen, LEGO-robotot vásárolt, amelyeket az iskolai oktatás számára is hozzáférhetővé tett.

Az idei tanévben megnyerte a Charles Babbage Inventor versenyt, amelyért nemzetközileg elismert Inventor oklevelet is kapott, valamint az Országos CNC Programozó és Gépkezelői versenyen is harmadik helyezést ért el. Tavaly a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától elnyerte „Az év tanulója” címet.

A tanulmányi munka mellett, kiemelkedően teljesített a sport terén is. A Taekwon-do Diákolimpián 2015-ben formagyakorlat és küzdelem versenyeken is 3. helyett szerzett.

Rendszeres résztvevője volt az iskola pályaválasztási rendezvényeinek, az Arénabeli kiállításnak, és a Szakmák Éjszakájának. Sokat dolgozott azon, hogy az általános iskolásoknak bemutassa, miért is jó gépész tanulónak lenni az Ipariban. Aktívan részt vett az osztály közösségi életében, a rábízott feladatokat mindig maradéktalanul teljesítette. Gyengébb eredményt elért osztálytársait gyakran segítette a tanulmányi munkában. Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében két hetet dolgozott önkéntesként Ausztriában. Magatartása mindvégig példás volt, tanáraival szemben tisztelettudó és szolgálatkész.

Danit precíz, céltudatos munkájával, példamutató magatartásával, egészséges életmódjával, kulturált viselkedésével és az elért eredményeivel bátran állíthatjuk példaképként valamennyi tanuló elé.

Szigetvári Barnabás (2017 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2016/2017-es tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát – Rák Dániellel megosztva - Szigetvári Barnabás 13.A osztályos tanulónak ítéli oda.

Szigetvári Barnabás 2012 óta iskolánk tanulója. Lelkiismeretes és szorgalmas munkájával mindvégig iskolánk hírnevének öregbítésére törekedett.

Minden évben kitűnő tanuló volt, és az érettségit is kitűnő eredménnyel tette le. Az itt töltött öt év során több tantárgyból is dicséretes eredményt ért el.

Kilencedik osztályos kora óta aktív résztvevője szakmai versenyeknek. Az Irinyi János Országos Kémia Versenyen kétszer ért el első helyezést. Tavaly a Szakmai Érettségi Előkészítő Tantárgyak Tanulmányi Versenyén vegyészeti ismeretekből második lett. 2014 óta rendszeresen küld be megoldásokat a Középiskolai Kémiai Lapok angol és német szakmai szöveg fordítóversenyeire, és mindkét nyelvből többször bekerült az első tíz helyezett közé. Nyelvtudását bizonyítja az is, hogy mind angolból, mind németből nemzetközi nyelvvvizsgával rendelkezik. Jelenleg a Grand Prix Chimique nemzetközi kémia verseny nemzeti válogatóján vesz részt, és ha sikerrel veszi az akadályt, ő képviselheti Magyarországot a rangos megmérettetésen. Tavaly a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától elnyerte „Az év tanulója” címet.

Tanulmányai mellett az osztály életének is egyik fő szervezője volt. Szívesen segít társainak mind az iskolában, mind a kollégiumban, ha kérték korrepetálást is vállalt. Tanáraival, társaival mindig tisztelettudóan viselkedik. Segítőkészsége, szorgalma és elért eredményei alapján példaként állíthatjuk a többi tanuló elé.

Pribelszki Judit (2017 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2016/2017-es tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Pribelszki Judit tanárnőnek ítéli oda.

Pribelszki Judit 1990 óta iskolánk magyar-történelem-társadalomismeret szakos tanára. 1996-tól, pár éves megszakítással mindmáig ő a történelem munkaközösség vezetője, és ebben a minőségében jól összefogja a kollégák tevékenységét.

Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen végzi, mindig mindent határidőre elkészít, erre figyelmezteti kollégáit is. Felesleges terheket nem ró a vele együtt dolgozókra, inkább önként vállalja azok megoldását. Elkötelezett mind az iskola, mind a tanítványai iránt, arra törekszik, hogy mind szakmailag, mind emberileg a legtöbbet nyújtsa. Koordinálja a házi- és iskolaközi vetélkedőket, a városismereti versenynek egy évtizede ő a rendezője. Nagyon sok plusz tevékenységet végez: érettségi elnök és jegyző, évfolyamfelelős, szavazóbizottsági tag. Részt vett szalagavató ünnepségek, stúdióműsorok elkészítésében. Évekig volt a tantestületi kirándulások egyik fő szervezője. Aktív tagja a szakszervezetnek, melyben három éve alapszervezeti helyettes titkárként képviseli a kollégái érdekeit.

Több iskolai gyakorlaton lévő egyetemi hallgatót, pályakezdő kollégát segített mentorként. Számukra nemcsak szakmai tapasztalatával, hanem a diákok felé irányuló empatikus, toleráns hozzáállásával is pozitív, követendő példát mutat. Hozzájárul mind a szaktudásuk elmélyítéséhez, mind a pedagóguspályára történő zökkenőmenetes belépésükhöz. Nyitott az újra, lelkesen részt vesz az iskolai innovációs folyamatokban.

Kollégaként és diákként is mindig lehet számítani rá. Jóindulatú, megértő és segítőkész. Pályája kezdete óta osztályfőnök. Tavaly végzett osztálya így nyilatkozott róla: a tanárnőnél „megtanultuk, hogy igenis vannak szabályok, amelyeken minden jóakarata ellenére sem tud változtatni, és amiket be kell tartani. Talán az iskola történetében nálunk volt a legtöbb hiányzás, és ő ezt végig tűrte, hajkurászta igazolásainkat. Tiszteljük a türelméért!”

Megalapítása óta lelkes támogatója a Pro Schola díjnak, nagy szerepet vállal a jelöltek ajánlásában. Másokat elismerni számára fontosabb, mint az, hogy ő maga részesüljön benne.

Pribelszki Juditot szakmai, pedagógiai munkája, embersége, iskolánk iránti elkötelezettsége méltóvá teszik arra, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Tóth Franciska (2016 - diák fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2015/2016-os tanévben a Pro Schola díj tanulói fokozatát Tóth Franciska 13.A osztályos tanulónak ítéli oda.

Tóth Franciska 2011 óta iskolánk tanulója. Az itt töltött öt év alatt, nemcsak kimagasló tanulmányi és versenyeredményeket ért el, hanem a kultúra és a közösségi élet terén is iskolánk meghatározó tanulójává vált.

Vegyész szeretett volna lenni, ezért jött el a messzi Körmendről az Ipariba. A tanulmányi átlaga mindvégig 4,00 felett volt, többször ért el jeles eredményt. Tavaly a Szakmai érettségi Előkészítő Tantárgyak Tanulmányi Versenyén 7. helyezést ért el, idén bejutott az Országos Műszaki Tanulmányi Verseny sajnos meg nem rendezett döntőjébe. A technikusi vizsga letétele után kutatói pályára készül.

Sok jó ötlete van, rendkívül nyitott és segítőkész. Két évig tagja volt az iskolai diákönkormányzatnak, de utána is minden rendezvényen ott volt önkéntes segítőként. A tanulásban is szívesen segíti osztálytársait, és az alsóbb éveseket is. A kollégiumban hasonló aktivitással veszi ki a részét a közösségi életből. Kiváló kollégista címet kapott, és tavaly ő volt a Vegyiérték pályázat első nyertese.

Kulturális téren is sokat dolgozott. 2012 óta tagja iskolánk irodalmi színpadának, ebben a minőségében számos alkalommal lépett fel. Munkájukat az idei Helikon kulturális fesztiválon ezüst minősítéssel ismerték el. Két éve képzőművészeti munkával is indult a Helikonon, és ő volt iskolánk pályaválasztási kisfilmjének riportere. Franciska nagyon sokoldalú, színes személyiség, méltó megtestesítője az iparis diáknak. Példakép lehet valamennyi tanuló számára.

Peresztegi Valéria (2016 - tanár fokozat)

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium tehetséges tanulóiért létrejött alapítvány kuratóriuma a 2015/2016-os tanévben a Pro Schola díj tanári fokozatát Peresztegi Valéria tanárnőnek ítéli oda.

Peresztegi Valéria 1987 óta iskolánk biológia-kémia szakos tanára. Először óraadóként dolgozott, ami mellett kollégiumi nevelőtanár is volt, majd 1992-től már főállásban tanít nálunk.

Hivatását becsülettel, nagy odaadással végzi. Tudását magas színvonalon adja át, órái nagyon jól követhetőek, képes megszerettetni tantárgyait, osztályozása igazságos. Mindig a diákok érdekeit nézi.

Kollégaként és diákként is mindig lehet számítani rá. Meghallgatja a hozzá fordulókat, tanácsot ad, és segít. Különösen szívén viseli a hátrányos helyzetű tanulók sorsát. Volt olyan, akinek nemcsak az ingyenes menzát szervezte meg, de még a ruháját is hazavitte kimosni. Azt vallja, hogy minden osztályban és minden diákban van valami szerethető, úgy tekint tanítványaira, mint saját gyermekeire.

19 éven át volt osztályfőnök. Ebben a minőségében is mindig a diákjai mellett állt. Nem alá-fölé rendeltség, hanem jó értelemben vett mellérendeltség jellemezte viszonyukat. Karácsonyi műsort, március 15-i műsort, pedagógusnapot szerveztek együtt. Neki köszönhető az első elsősavató is.

Az évek során többféle szakkört vezetett, rengeteg különórát tartott, állandó résztvevője a kémiai játszóháznak. Emelt szintű érettségin vizsgáztat. Több gyakorló tanárt segített mentorként elindulni a pedagóguspályán. Tanítványai országos versenyeken is szép eredményeket értek el.

"Nem lehajol hozzánk, hanem fölemel minket maga mellé." mondta róla egy tanítványa. Peresztegi Valériát szakmai és pedagógiai munkája, embersége, valamint elkötelezettsége iskolánk iránt méltóvá teszik, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Hulka László (2015 - diák fokozat)

Hulka László 2010 óta iskolánk tanulója. Az itt töltött öt év alatt, nemcsak kimagasló tanulmányi és versenyeredményeket ért el, hanem a sport terén is sokat tett az Ipariért.

A tanulmányi átlaga mindvégig 4,00 felett volt. Tizedik és tizenkettedik osztályban jeles tanulmányi eredményt ért el, tizenegyedik osztályban kitűnő lett a bizonyítványa. A szakmai tantárgyak átlaga a kilencedik évfolyam kivételével 5,00. Minden évben több tantárgyból kapott dicséretet. Sikeresen elvégezte az SMC-Continental Akadémia tanfolyamát, a vizsgázók közül a legjobb eredményt érte el.

2013-ban a Miskolci Egyetem által megrendezett Anyagtudományi versenyen csapatával első helyezést, majd 2014-ben második helyezést ért el.

2014-ben a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyének döntőjén gépészeti szakmacsoportban I. helyezést szerzett. Ugyanebben az évben a „Charles Babbage” Országos AutoCAD versenyen III. helyezett lett. Az elért eredménye alapján nemzetközileg elismert Autodesk oklevelet kapott. Ezután az iparis tanulók közül elsőként kapta meg a Veszprém Megyei Iparkamara által adományozott „Az Év Tanulója” díjat.

Hulka László a szakmai tanulmányi versenyeken kívül a sport területén is sikeres. 2012 óta tagja iskolánk labdarúgó csapatának, amely a diákolimpia országos döntőjében 2013-ban a hatodik, 2014-ben a tizenötödik helyezést szerezte meg. Ebben a tanévben már ő a labdarúgó csapat kapitánya. Játéktudása mellett kitűnik jó szervező és irányító készségével is.

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a szakmai és sportversenyeken kívül rendszeresen rész vett iskolán belüli irodalmi és történelmi vetélkedőkön is, ahol mind a Bethlen Gábor élete és kora történelemvetélkedőn, mind a Magyar Kulturális Versenyen III. helyezett lett csapatával.

Nagyon gyakran segíti a tanulmányi téren gyengébben teljesítő osztálytársait. Szerénységéért és azért, hogy mindenkivel készséges, nagyon népszerű az osztályban, tanulótársai szeretik és tisztelik. Magatartása példás, semmilyen fegyelmi probléma nem fordult elő vele kapcsolatban. Tanáraival szemben udvarias, szolgálatkész és tisztelettudó.

Laci folyamatosan végzett megbízható, pontos és lelkiismeretes munkájával, példamutató magatartásával, egészséges életmódjával és kulturált viselkedésével kivívta a tanulók és a tanárok elismerését és megbecsülését. Példakép lehet valamennyi tanuló számára.

Horváth Mónika (2015 - tanár fokozat)

Horváth Mónika 1994 óta iskolánk magyar-angol szakos tanára. Kedves, megnyerő személyiségével, a maga szelíd módján arra törekszik, hogy minden tanítványával megszerettesse az irodalmat és az angol nyelvet. Minden újra nyitott, célja, hogy a megváltozott körülményeknek legmegfelelőbb módszereket találja meg, és próbálja ki a tanításban. Az elsők egyike volt, aki a kompetencialapú oktatást bevezette a magyar nyelv és irodalom tanításában. Szívesen kapcsolódik be iskolai rendezvények szervezésébe, évek óta a fő szervezője az iskola költészetnapi programjának.

Fontosnak érzi önmaga folyamatos fejlesztését, tantárgyai, valamint a pedagógia és a pszichológia terén. Jelenleg etika szakon tanul. A képzéseken szerzett tudást beépíti tanító-nevelő munkájába.

2008 óta ő az iskola ifjúságvédelmi felelőse, két éve ezt a csöppet sem könnyű feladatot társadalmi munkában végzi. Szívén viseli a nehézségekkel küzdő tanulók sorsát, nyomon követi életük alakulását, segíti az osztályfőnökök munkáját. Kapcsolatot tart a különböző ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel. Felkutatja, milyen segítséget kaphatnak ezektől a rászoruló tanulók, és segít nekik pályázni. A tantestület, és a tanulók számára a tevékenységi körébe tartozó szakmai előadásokat szervez. Ezen a nem túl látványos, de az iskola és a tanulók szempontjából nagyon fontos területen kimagasló, és önzetlen munkát végez.

Osztályfőnökként, hasonló felelősséget érez gyerekei iránt, figyelemmel követi őket, igyekszik nekik nemcsak tanulásban, hanem a magánéleti problémákban is segíteni.

Kollégaként is kedves, barátságos, odafigyel a másikra. Évekig dolgozott az iskolai közalkalmazotti tanács tagjaként, és képviselte a közösség véleményét.

Horváth Mónikát szakmai és pedagógiai munkája, a rászoruló tanulók érdekében végzett kimagasló tevékenysége, valamint elkötelezettsége iskolánk iránt méltóvá teszik, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Salamon Bence (2014 - diák fokozat)

Salamon Bence 2009 óta iskolánk tanulója. Az itt töltött öt év alatt, nemcsak kimagasló tanulmányi és versenyeredményeket ért el, hanem a sport, a kultúra és a közösségi munka terén sokat tett az Ipariért.

11. és 12. osztályban jeles, majd 13. osztályban kitűnő tanulmányi eredményt ért el. 12. évfolyamon vett először részt szakmai tanulmányi versenyeken. A Szakmacsoportos Érettségi Előkészítő Tantárgyak Versenyén a gépészet szakmacsoportban országos 1. helyezést szerzett, míg a Charles Babbage AUTOCAD versenyen országos 7. lett. 13. évfolyamon a gépgyártás-technológiai Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen 8. helyezést ért el.

A kimagasló tanulmányi és versenyeredmények mellett maradt ideje a sportra is. Az iskola röplabda csapatának tagjaként 2012-ben és 2014-ben is 6. helyen végzett a diákolimpia országos döntőjében, míg az amatőr röplabda csapatok diákolimpiai döntőjében 2013-ban a 13., 2014-ben a 7. helyet szerzett csapatot erősítette, de beválogatták az iskola diákolimpiai fociválogatottjába is. Míg a petanque diákolimpián területi 4. helyezést szerzett társaival.

Kulturális téren is dicséretesen szerepelt. Többször fellépett Alma Materen, részt vett a Helikon kulturális fesztiválon. Az Ipari All Stars zenekar dobosa. Osztályközösségének megbízható tagja volt, csendes, érdeklődő figyelmével, derűs mosolyával, higgadtságával kiemelkedett társai közül. Két éven át volt az iskolai diákönkormányzat tagja, és ebben a minőségében is megállta a helyét, több sikeres iskolai rendezvény levezénylésében vett részt, de éppen így megtalálható volt a pályaválasztási kiállításainkon is, ahol intézményünket népszerűsítette.

Bence sokoldalú tevékenységével, kimagasló eredményeivel jelentősen öregbítette iskolánk hírnevét. Példakép lehet valamennyi tanuló számára.

Kövy Hajnalka (2014 - tanári fokozat)

Kövy Hajnalka 1994 óta iskolánk magyar-angol szakos tanára. Munkáját nagyban motiválja kultúra iránti szeretete és elkötelezettsége. A mai, művészetekre kevésbé fogékony diákság körében is hivatásának tekinti a kultúra megismertetését a tanulókkal, és szeretné élményszinten is közel hozni hozzájuk az egyetemes és magyar irodalom, a képzőművészet értékeit. A magyar munkaközösség oszlopos tagjaként számos kirándulást szervezett irodalmi, művészeti emlékhelyek felkeresésére. Aktív szerepet játszott az Egyed László tanár úr által kezdeményezett iskolai Radnóti-kultusz újraélesztésében. Szervezője a Radnóti-emlékmenetnek és a Radnóti vetélkedőnek. Hasonló aktivitással vesz részt az iskola Alma Mater kulturális bemutatóinak létrehozásában. Évek óta szervezi a tanulói színházbérletet, nagy gonddal választva ki azokat a darabokat a kínálatból, amelyek azon túl, hogy értéket képviselnek, a tanulók számára is befogadhatóak. Maga is fellép, tagja az iskola tanári kórusának, és verset is mond, például nyugdíjas kollégák búcsúztatóján.

Mind a tanulókkal, mind a kollégákkal való kapcsolatában a legmesszebbmenőkig tisztességes és emberséges. Iskolánkban három osztályt is végigvezetett a rögös középiskolás éveken, osztályfőnökként is mindig az elkötelezettség és humanizmus jellemezte. Példa értékű a konfliktusokhoz való hozzáállása. Képes higgadtan és elfogulatlanul megoldani konfliktusokat, véleménye, tanácsa mérvadó a tantestületben. A kollégák személyes problémáiban is segít.

Két éve, amikor a gimnáziumi osztályok megszüntetéséről döntött az akkori fenntartó, egyike volt a városvezetéssel tárgyaló delegációnak, és főszervezője a "Mentsük meg az Iparit!" koncertnek, amelyik több mint ezer tanárt, szülőt, diákot és egykori diákot mozgatott meg.

Kövy Hajnalkát kimagasló szakmai és pedagógiai munkája, valamint elkötelezettsége iskolánk és kultúra értékei iránt méltóvá teszik, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Purger Gábor (2013 - diák fokozat)

Purger Gábor 2008 óta iskolánk tanulója. Tanulmányi munkáját végig lelkiismeretesen és nagy szorgalommal végezte. Az órákat folyamatosan figyelemmel követte, időnként kritikai észrevételeket is tett az elhangzottakkal kapcsolatban. A tanulmányi átlaga minden évben 4.7 felett volt, több tantárgyból kapott dicséretet: matematikából, történelemből, fizikából, de ezek mellett különböző szakmai tárgyakból is.

A 2011/2012-es tanévben a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén gépészeti alapismeretekből országos 2. helyezést ért el, és matematika OKTV-n 13. lett, ezzel az iskola történetének legjobb eredményét produkálta ezen a versenyen.

Az idei tanév valóságos versenydömpinget jelentett számára, az volt például az oka annak, hogy bár az Országos Solid Edge Tervező Versenyen is döntőbe jutott, azt egy másik megmérettetés miatt le kellett mondania. Ez évi eredményei a következők:

 • Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Gépgyártástechnológiai technikus szakmában 4. hely
 • Charles Babbage Országos Inventor verseny 1. hely
 • Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny 7. hely
 • A kecskeméti Főiskola Országos Hőlégmotor-építő versenyén csapatával 2. hely
 • Audi Kreaktivity, csapatával döntőbe jutott.

Tanulmányi munkáján kívül elismerésre méltó az a tevékenység is, amit az osztályközösségen belül végzett. Magatartása példás. Osztálytársait nagyon gyakran segítette a tanulmányi munkában (több tanulót rendszeresen korrepetál). Tanáraival szemben udvarias és tisztelettudó.

Gábor megbízható, pontos és lelkiismeretesen végzett munkájával, amely a felsorolt kiemelkedő eredményekhez vezetett, jelentősen öregbítette iskolánk hírnevét. Példakép lehet valamennyi tanuló számára.

Pulai Gáborné (2013 - tanári fokozat)

Pulai Gáborné a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Természettudományi Karán szerzett matematika-kémia szakos tanári diplomát.

1990 óta tanít iskolánkban, ez az első munkahelye. A tanítás alatt sem hagyott fel a tanulással, közoktatás-vezetői szakvizsgát szerzett, és rendszeres résztvevője különböző továbbképzéseknek. A szakmai fejlődése mellett fontosnak tartja, hogy a pedagógia új módszereit megismerje, és ezt beépítse munkájába. A célja, hogy minél jobban megismerhesse tanítványait, átsegíthesse őket a kamaszkor különböző buktatóin.

A most ballagó 12. A-s tanulók, már a harmadik osztálya. Kevés olyan osztályfőnök van, aki hozzá hasonló lelkiismeretességgel látná el ezt az embert próbáló feladatot. Nemcsak a közösség építésére fordít sok időt, például különféle problémamegoldó, stresszoldó játékokkal, hanem nagyon sok figyelmet fordít az egyes tanulókra is, és mindemellett igyekszik a szülőkkel élővé tenni a kapcsolatot.

Élen jár az iskolai tehetséggondozásban is. Évek óta ő készíti fel az Irinyi János Kémia versenyre, valamint a Kémia OKTV-re a tanulókat, bár az idei évben a vegyipari SZÉTV előkészítőibe is bekapcsolódott. Nemcsak hosszú délutánokat tölt el a tehetséges gyerekekkel, de ha szükségesnek látja akár a hétvégéjét is rááldozza a gyakorlásra.

Az áldozatos munka meghozta az eredményét is: 2008-ban diákjai a vegyipari OSZTV 1., 2., és 4. helyét szerezték meg, sőt egyikük a Grand Prix Chemie nemzetközi versenyen 8. lett. A 2010/2011-es tanévben egyik tanítványa az Irinyi Kémia versenyt nyerte meg. Idén pedig három általa felkészített diák jutott a vegyipari SZÉTV döntőjébe, ahol az 1., a 7. és a 10. helyen végeztek.

Pulai Gáborné energiái kimeríthetetlennek tűnnek. Mindemellett évekig vezette a kémia munkaközösséget, tagja volt a szakszervezeti vezetőségnek. Más iskolákban vállal érettségi elnökséget, és emelt szintű érettségi bizottsági tagságot. Fáradhatatlan szervező, minden iskolai programba bekapcsolódik, és mindenről van véleménye. Szinte mindig mosolyog, jó a kedélye, és a kollégák ügyes-bajos dolgait is meghallgatja.

Pulai Gábornét kimagasló szakmai és pedagógiai munkája, valamint elkötelezettsége iskolánk iránt méltóvá teszik, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Kozma Máté (2012 - diák fokozat)

Kozma Máté 2008 óta iskolánk tanulója. Tanulmányi munkáját végig lelkiismeretesen, nagy szorgalommal és kimagasló eredménnyel végezte. Kilencedik és tizedik évfolyamon jeles, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon kitűnő tanulmányi átlagot ért el. Különösen emeli eredménye értékét, hogy mindemellett naponta kézilabdaedzéseken vett részt, amelyek nemcsak fizikailag terhelték, hanem a tanulásra fordítható időt is jelentősen kurtították.

Máténak emellett volt energiája arra is, hogy 2009-ben előrehozott középszintű érettségit tegyen angol nyelvből, amelyet 2011-ben egy angol emelt szintű érettségi és egy szlovén nemzetiségi nyelv középszintű érettségi követett. A szlovén nyelvet vendégtanulóként tanulta egy másik középiskolában.

A kiemelkedő tanulmányi munka kiemelkedő sportteljesítménnyel párosult. Máté az MKB Veszprém korosztályos csapatának tagja, és ekként háromszoros magyar bajnok. Tagja a magyar ifjúsági válogatottnak is. Éveken át csapatkapitánya volt iskolánk fiú kézilabda csapatának. Vezéregyénisége volt a 2010-ben diákolimpiai bronzérmet szerzett V. korcsoportos csapatnak, a 2011-ben ötödik helyezett VI. korcsoportos csapatnak, és 2011-ben V. korcsoportot, majd 2012-ben VI. korcsoportot nyert diákolimpiai bajnokcsapatnak.

Kiemelkedő eredményeit 2012-ben a Veszprém megye jó tanulója, jó sportolója, majd a Magyar Köztársaság jó tanulója jó sportolója címmel ismerték el. Ebből a címből évente korcsoportonként huszat adnak ki, és iskolánk tanulói közül Máté kapta meg először.

Mátét példamutató magatartásával, kimagasló tanulmányi munkájával és sporteredményeivel méltán állíthatjuk példaképként az iskola minden tanulója elé.

Dr. Szlivkáné Csordás Nóra (2012 - tanári fokozat)

Dr. Szlivkáné Csordás Nóra egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte fizika-kémia szakon. Néhány évi miskolci tanítóskodás és kollégiumi nevelői munka után 1982 óta tanít iskolánkban fizika-kémia szakos tanárként. Mindig is fontosnak tartotta önmaga folyamatos képzését. Az elsők között vett részt számítógép-felhasználói tanfolyamokon, amikor megjelentek a számítógépek az iskolákban. Több fizikatanári továbbképzést elvégzett, elsősorban a különböző kísérleti eszközök órai alkalmazását illetően, de rendelkezik érettségi elnöki, és emelt szintű érettségiztető tanári végzettséggel is.

Szakmai munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen végzi. Annak dacára, hogy minden évben 10-12 osztályt tanít, a dolgozatjavítással nem szokott elmaradni. Nem sajnálja az időt sem a versenyfelkészítésre, sem a közép- és emeltszintű érettségire való felkészítésre. Nem egyszer egy-egy érettségiző tanuló kedvéért állít össze hosszú kísérletsorokat, és szán hosszú délutánokat a gyakorlásra. Az általa tanított tanulók közül többen bejutottak az Irinyi János Kémia Verseny vagy a Mikola Sándor Fizika Verseny országos döntőjébe. A számonkérésben szigorú, de igazságos. Órái hangulatosak, lelkesedése tantárgyai iránt egyértelmű diákjai számára.

Az iskolánkban töltött idő alatt négy osztálynak volt osztályfőnöke. Szigorúan, következetesen, de rendkívül gyerekszeretően vezetgette a rábízott tanulókat az érettségiig. Diákjai mai napig jó szívvel gondolnak vissza rá.

Nemcsak szaktanárként, osztályfőnökként végez kitűnő munkát, de kollégaként is mindig lehet rá számítani. 2008-tól vezeti a fizika munkaközösséget, emberséges légkörben, a kollégáit mindneben segítve.

Mindemellett aktívan részt vesz az iskola életében. Alapító tagja a tanári kórusnak, és szívesen lép fel egyéb tantestületi rendezvényeken is, ahol szervezőként, segítőként mindig lehet számítani rá.

Dr. Szlivkáné Csordás Nóra igazi pedagógus, aki 2012. május 1-jén elhagyta szeretett iskoláját, és nyugdíjba vonult. Elkíséri őt tanítványai és kollégái szeretete és megbecsülése, amelynek jele a neki adományozott Pro Schola díj is. Hosszú, egészségben eltöltött, boldog nyugdíjas éveket kívánunk, kedves tanárnő!

Törös Anett (2011 - diák fokozat)

Törös Anett 2006 óta iskolánk tanulója. Tanulmányi munkáját végig lelkiismeretesen, nagy szorgalommal és kimagasló eredménnyel végezte. Kilencediktől kezdve, beleértve a mostani tanévet is, minden tanév végén kitűnő eredményt ért el. Ilyen kimagasló tanulmányi eredménnyel már régen lehetett találkozni az iskolában. Még inkább emeli eredménye értékét, hogy mindemellett Anett naponta a családi gazdaságban is sokat segít.

A tanulás mellett az osztályban jó közösségi emberként ismerték meg a többiek. Társaival jó kapcsolatot alakított ki, bármilyen munkát kellett végezni az osztályért, abból lelkesen és példamutatóan kivette a részét.

A hosszú évek tanulmányi téren tett erőfeszítései az idei tanévben értek be. Anett megnyerte a környezetvédelmi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjét. Különösen fontos ezt kiemelni annak tükrében, hogy iparis diák még sohasem nyert ebben a szakmacsoportban szakmai versenyt.

Anettet példamutató magatartásával, kimagasló tanulmányi munkájával és versenyeredményével méltán állíthatjuk példaképként az iskola minden tanulója elé.

Grezsu Csaba (2011 - tanári fokozat)

Grezsu Csaba 1992 óta tanít iskolánkban földrajz-történelem szakos tanárként. Ez az első munkahelye. 2006-ban elvégezte a társadalom és állampolgári ismeretek szakot is, emellé pedagógus szakvizsgát is tett. Mindig is fontosnak tartotta önmaga folyamatos képzését. Iskolán kívüli szakmai elismertségét jelzi, hogy rendszeresen vizsgáztat emelt szintű érettségizőket, és érettségi elnökként is számítanak rá.

Munkáját magas színvonalon végzi. Megbízható, pontos és következetes, ezt várja el tanítványaitól is. A számonkérésben szigorú, de igazságos. Órái hangulatosak, a tananyagot könnyen érthető nyelvezettel, de magas színvonalon adja át, lelkesedése tantárgyai iránt motiválttá teszi diákjait is. Több tanulmányi versenyen regionális szintig jutottak tanítványai, kiemelten foglalkozik az Európai Uniós vetélkedőkkel. Ugyanakkor maga is szervez iskolai versenyeket, ilyen volt például a 60 éves jubileum alkalmával az iskolatörténeti vetélkedő.

Iskolánkba kerülése óta folyamatosan osztályfőnök. Ebben a minőségében igyekszik az osztályai számára minél emlékezetesebbé tenni az Ipariban eltöltött éveket. Szinte lehetetlen olyan dolgot kérni tőle, amit ne próbálna megtenni az osztályközösségért, a tanulók magánjellegű problémáikkal is bármikor megkereshetik. Nemcsak diákként tekint tanítványaira, hanem emberként is, ami egyik legfontosabb tulajdonsága egy jó pedagógusnak. Embersége, segítőkészsége, megértése példaértékű.

Nemcsak szaktanárként, osztályfőnökként végez kitűnő munkát, de kollégaként is mindig lehet rá számítani. Mind szakmai, mind pedagógiai kérdésekben nyugodtan fordulhatnak hozzá tanártársai. Kritikus, ugyanakkor segítő szellem jellemzi. Kollégái bizalmának a jele, hogy négy éve vezeti a Közalkalmazotti Tanácsot.

Mindemellett aktívan részt vesz az iskola életében. Kihagyhatatlan tagja a tanári focicsapatnak. Éveken keresztül szervezte az iskolabált. Rendszeresen részt vesz osztálykirándulásokon, mint kísérő tanár. Egyik kezdeményezője volt az iskolai vízitúrának. Öt évig vezette a történelem munkaközösséget, és öt évig volt diákmozgalmat segítő pedagógus.

Grezsu Csaba elhivatott pedagógus, és ezt minden eddig felsorolt érdeménél jobban bizonyítja tanítványai szeretete és megbecsülése, amellyel őt Pro Schola díjra jelölték. Ez teszi őt mindenekelőtt méltóvá a díjra.

Purger Ákos (2010 - diák fokozat)

Purger Ákos 2005 óta iskolánk tanulója. Tanulmányi munkáját végig lelkiismeretesen és nagy szorgalommal végezte. Minden évben a tanulmányi átlaga 4.0 felett volt. Tizedik, tizenkettedik és tizenharmadik osztályban osztályelső lett. Tizedikes korában jeles tanulmányi eredményt ért el, ebben az évben félévkor jeles, év végén kitűnő lett a bizonyítványa.

A 2009/2010. tanévben két országos tanulmányi versenyen vett részt. Az OSZTV-n a középdöntőn, ugyan az iskolai tanulók közül a legjobb eredményt érte el, de sajnos a döntőbe nem jutott be.

Az Andrássy 3D-s CAD tervező versenyre készített projekt munkája alapján meghívást kapott a döntőre, ahol a 47 versenyző közül a második helyezést szerezte meg.

Tanulmányi munkáján kívül elismerésre méltó az a tevékenység is, amit az osztályközösségen belül végzett. Minden közös munkában aktívan részt vett, a rábízott feladatot mindig maradéktalanul teljesítette, amiért többször kapott osztályfőnöki dicséretet. Magatartása példás, az öt év alatt semmilyen fegyelmi probléma nem fordult elő vele kapcsolatban. Osztálytársait nagyon gyakran segíti a tanulmányi munkában (több tanulót rendszeresen korrepetál). Tanáraival szemben udvarias és tisztelettudó.

Ákos megbízható, pontos és lelkiismeretesen végzett munkájával, példamutató magatartásával és kulturált viselkedésével kivívta a tanulók és a tanárok elismerését és megbecsülését. Példakép lehet valamennyi tanuló számára.

Pulai Istvánné (2010 - tanári fokozat)

Pulai Istvánné 1957-ben lépte át először iskolánk kapuját, mint a Vegyipari Technikum elsős tanulója. 1961-ben szerzett technikusi oklevelet. Rövid székesfehérvári kitérő után 1962 októberétől dolgozik intézményünkben. Kezdetben technikus tanárként tanított, majd 1970-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen vegyészmérnöki, 1982-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnöktanári oklevelet szerzett. 2001-ben pedig a BISEL-biotikus index az iskolai oktatásban képzést végezte el.

Iskolahűsége példamutató, az idei tanév – diákéveit is beleszámítva – , már az 52. amelyet az Ipari falai között tölt. Férje, Pulai István szintén az iskola tanára volt több mint negyven éven keresztül. Osztályfőnökként kiemelkedő tevékenységet folytatott, mindig nagy gonddal segítette a tanulókat tehetségük, emberségük kibontakoztatásban, ugyanakkor szigorú és következetes. 1981-ben kiváló munkáért miniszteri dicséretet kapott.

1988-tól 2006-ig vegyész-környezetvédő szakért felelős szakmai igazgatóhelyettesi feladatot látta el. Elévülhetetlen érdemei vannak a környezetvédelmi képzés megszervezésében. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy az új képzés tárgyi, személyi feltételei adottak legyenek. Sokat tett azért, hogy az iskola laboratóriumai megújuljanak és korszerű körülményeket biztosítsanak tanulóink számára. Munkabírása példaértékű, még igazgatóhelyettesként is sok feladatot vállalt át kollégáitól. Különösen sokat tett a beiskolázás terén, hogy vegyész és környezetvédelmi osztályainkba minél több gyereket vegyünk fel.

Pulai Istvánné jelenleg nyugdíjasként heti nyolc órában tanít az Ipariban. Kimagasló szakmai és pedagógiai munkája, valamint elkötelezettsége iskolánk iránt méltóvá teszik, hogy ő kapja az idei Pro Schola díjat.

Fódi Tamás (2009 - diák fokozat)

Fódi Tamás 2006 óta iskolánk tanulója. A gépész tagozat egyik legígéretesebb tehetsége. Tanulmányi eredményei kimagaslóak, már 9. év végén 4.7, majd 10. év végén 4.8 volt az átlaga, míg a 11. osztály félévét már kitűnő bizonyítvánnyal zárta.

Tamás fiatal kora ellenére csak az Ipari színeiben több mint egy tucat tanulmányi versenyen vett részt, és méltóképpen képviselte iskolánkat.

A legkimagaslóbb eredményei:

 • Az Irinyi János kémia versenyen 10. osztályban megyei első, majd országos 2. helyezett lett
 • A Nemes Tihamér informatikai versenyen 10. osztályban országos 46. lett
 • Az Öveges József megyei német nyelv versenyen szintén 10. osztályban az I. kategóriában 3. helyezést szerzett
 • Az idei tanévben három OKTV versenyen indult, matematikából, fizikából és informatikai alkalmazásból, az utóbbiból a második körbe is bejutott, s bár döntős nem lett igen szép eredményt ért el.
 • A reáltárgyak mellett azonban a humántárgyak sem állnak tőle távol, mind a helyesírási versenyen, mind a Szép magyar beszéd irodalmi versenyen eredményesen szerepelt.
 • Legutóbbi sikere az iskolai jubileumi matematikavetélkedő megnyerése

Tamás teljesítménye már csak azért is figyelemre méltó, mert sajnos osztályában nem sikk a tanulás, így a többiek rossz példája ellenére éri el eredményeit. A tananyag nagy részét már az órán megjegyzi, a délutáni szabad idejét kedvenc hobbija a kerékpározás mellett szintén a szakmájára fordítja. Nemcsak képzi magát, hanem otthon is gépész munkákat végez.

Erényei közül kiemelendőnek tartjuk a pontosságot, a jó problémamegoldó-képességet, és a lelkiismeretességet. Osztálytársai nyugodtan fordulhatnak hozzá, segítségét nem tagadja meg tőlük. Az osztály közösségi életében aktívan részt vesz, de egyik tervezője volt a gépész tagozat zászlójának is.

Úgy gondoljuk, Fódi Tamás mind tanulmányi munkája, mind személyisége alapján méltó arra, hogy példaképként állítsuk az Ipari tanulói elé.

László Lajos (2009 - tanári fokozat)

László Lajos 1963-ban lépte át először iskolánk kapuját, mint a színesfémipari tagozat elsős tanulója. 1967-ben szerzett technikusi oklevelet, majd 1972-ben Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett okleveles kohómérnöki diplomát. 1972. július 1.-jén állt munkába iskolánkban, amelynek azóta is tanára. Iskolahűsége példamutató, különösen ha figyelembe vesszük, hogy szakmájában a vállalkozói szféra többszörös fizetéseket biztosít a hozzá hasonló végzettségű szakembereknek. 1981-től gyakorlati oktatásvezető lett az alumíniumipari szakon, majd 1993-tól gyakorlati oktatásvezető-helyettes, s a gépész szak felelőse. 1992-ben kiváló minősítéssel szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnöktanári oklevelet, és 2002-ben elvégezte a Felkészítés a minőségirányítási módszerek bevezetésére az iskolában nevű akkreditált képzést. Ma ő vezeti az iskola minőségbiztosítási programját, amelyet a tőle megszokott magas szintű munkával végez.

Első szakmai sikereit a 70-es, 80-as években az iskolai repülőgép-modellező szakkörrel érte el, tanulói több megyei, és országos versenyt nyertek. 1993 óta, amióta a gépészképzés elindult iskolánkba, ő végzi az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre és az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyre való felkészítést. Tanítványai azóta öt OSZTV és négy OMTV első helyezést értek el, ezen kívül OSZTV-n több mint egy tucat döntős diák felkészítése fűződik a nevéhez. Mindezt alapos, és tudatos munkával érték el, ami nem egyszer este hét óráig, fél nyolcig tartó foglalkozásokat jelent tanár és diák számára. A lelkiismeretes tanári munka eredményeként idén is két tanuló jutott az országos döntőbe az OSZTV-n. Komáromy Zsigmonddal, iskolánk másik tanárával tankönyvet is írt Technológiai tervezés a gépipari számítástechnikai technikusok részére címmel.

Egykori tanítványai, mind jól megállják helyüket a szakirányú felsőoktatásban, a végzett technikusokért pedig sorban állnak a gépipari cégek. Ma már vannak olyan tanulók, - főleg azokból a családokból, ahol a nagyobb testvér is itt végzett - akik azért jelentkeznek az Ipariba, hogy nála tanulhassák a szakmát.

László kollégát a tanulók és szüleik is nagyra becsülik pozitív nevelési elveiért. Az osztályaiban szívesen tanítanak a kollégák, mert tanítványai a legtisztelettudóbbak az iskolában, és tisztában vannak az alapvető viselkedési, udvariassági, megjelenési szabályokkal és ezek érettségire belsővé is válnak náluk. Úgy véljük pedagógiai sikerének legjobb fokmérője az, hogy egykori tanítványai csoportosan járnak vissza hozzá, és sulibál estéjén nem lehet tőlük belépni az irodájába.

László Lajos ezen kívül sokat tesz az iskola fejlesztéséért is. Minden évben felméri a kilencedikes gépész tanulók szülői hátterét, és a lehetőségek szerinti támogatásukat kéri a szakképzési alap terhére. Ennek a tevékenységének köszönhetően több millió forint értékű gépeket sikerült beszerezni az iskolavezetésnek, amely lehetővé teszi a gépész tanulóink legmagasabb szintű képzését.

László Lajos kimagasló szakmai és pedagógiai munkája, valamint elkötelezettsége iskolánk iránt méltóvá teszik, hogy elsőként ő kapja a Pro Schola díjat.