Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

Szakképzési közzétételi lista

A törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi adatokat elérhetővé tettük iskolánk honlapján.

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató.
 2. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.
  Beiratkozási idő: 2024. június 26.
 3. Téritési és tandíjfizetési szabályzat 2023/2024, igénybe vehető kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek.
  1. melléklet: a VSZC 2023/2024-es térítési és tandíj statisztikái.
  2. melléklet: űrlap szociális alapú díjkedvezmény igényléséhez 2023/2024
 4. A szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje.
 5. A szakképző intézmény nyitvatartási rendje: H-P, 06:00 - 20:00.
 6. Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
 7. A szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje.
 8. Oktatóink és vezető oktatóink iskolai végzettsége és szakképzettsége.
 9. A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre.
 10. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
  9.A, 9.B, 9.C, 9.D, 9.E, 9.G, 9.Ny
  10.A, 10.B, 10.C, 10.D, 10.E, 10.G
  11.A, 11.B, 11.C, 11.D, 11.E, 11.F, 11.G
  12.A, 12.B, 12.C, 12.D, 12.E, 12.F, 12.G
  13.A, 13.B, 13.C, 13.D, 13.E, 13.G
 11. A szakmai és érettségi vizsgák átlageredményei és a le- és kimaradással, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok tanévenként:
  2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
 12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: a vizsgakövetelmények megtalálhatók iskolánk szakmai programjában, minden tantárgy esetén az adott évfolyam meghatározott tananyaga kérendő számon a vizsgán. Szakmai(képzési) programunk, oktatási programunk.
  A tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje:
  - első félévben: január
  - második félévben végzős évfolyam esetén: április
  - második félévben nem végzős évfolyam esetén: június
  - javító- és különbözeti vizsgák: augusztus
 13. Egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége(a Szervezeti és Működési Szabályzat 18. oldalán).