Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066/002
Tel.: 30-125-6604
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu
Vegyiérték logo

Vegy(i)érték pályázat 2024

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma jogelődje, a 6-os számú Vegyipari Technikum 1954-ben végzett diákjai az Alma Materre emlékezés megőrzésére, az iskola tehetséges diákjai támogatására, adományt tettek. A nemes kezdeményezést felkarolva és folytatva az „Ipariban végzett diákok baráti köre” vállalta az adománytétel tovább folytatását.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS:
Vegy(i)érték pályázat az iskola jelenlegi tanulói számára, akik tevékenységükkel hozzájárultak közös Alma Materünk hagyományainak, közösségének, hírnevének ápolásához. Pályázni lehet maximum 3 oldalas pályamunkával, amelynek tartalmaznia kell a pályázó:

 • saját magáról alkotott képét, motiváltságát
 • családi, szociális körülményeit
 • tanulmányi előmenetelét (az utolsó tanév eredményeit külön kiemelve)
 • az iskolai életben végzett és az iskola hírnevét növelő egyéb tevékenységeit:
  • tanulmányi versenyek,
  • kulturális illetve sport eredmények,
  • közösségi munka
 • egyéb eredményeit, melyek nem kapcsolódnak szorosan az iskolai élethez

A pályázathoz csatolni kell az osztályfőnök ajánlását, illetve csatolhatók hozzá szaktanári, tanulói ajánlások is.

A pályázatot kizárólag elektronikus formában kérjük benyújtani az iranyi.laszlo@ipariszakkozep.hu címre.

A pályázatokat a baráti kör választott grémiuma bírálja el, tesz javaslatot a díjazandó tanuló(k)ra.

A benyújtás határideje: 2024. május 31.

A nyertes pályázó számára a díjat, a tanévzáró ünnepélyen adja át a közösség képviselője.

A pályázat díjazása: 100.000 Ft.

Ez az összeg az iskola alapítványa által adott ösztöndíj formájában kerül kifizetésre, mely az adójogszabályok szerint adóterhet nem viselő járandóság.